Sve informacije sa COVID odjeljenja možete dobiti na brojeve telefona

044 231 340

067 089 842