Glavobolja je bol ili bolna senzacija u predjelu glave i/ili vrata koja, u odnosu na svoj nastanak i trajanje, može biti akutna, naglo nastala glavobolja ili hronična, podrazumijeva trajanje više dana u mjesecu, najčešće više od 15 dana u jednom mjesecu u poslednjih 90 dana.

Glavobolja je najčešće bezazlena po porijeklu i predstavlja bolest za sebe, ali nekada može biti i simptom drugog ozbiljnog oboljenja pa se tako glavobolje klasifikuju na primarne migrena, tenziona glavobolja, trigeminalne autonomne glavobolje i druge primarne glavobolje, sekundarne glavobolja koja se pripisuje bilo kojem od sledećih stanja: trauma glave ili vrata, vaskularni poremećaj, nevaskularni intrakranijalni poremećaj, upotreba supstance ili prekid korišćenja, infekcija, poremećaj homeostaze, psihijatrijski poremećaj, bol koji se pripisuje poremećaju vrata, očiju, ušiju, nosa, sinusa, zuba, usta ili ostalih struktura lica ili vrata i bolne kranijalne neuropatije i ostali bolove lica trigeminalna, glosofaringealna neuralgija, okcipitalna neuralgija i dr. neuralgije objašnjava dr Ivana Bulatović, specijalista neurologije u Opštoj bolnici „Danilo I na Cetinju. Kako je naglasila, važno je da ljekar koji pregleda pacijenta sa akutnom glavoboljom utvrdi da li je stanje benigno ili ukazuje na opasnu neurološku ili sistemsku patologiju.

Najčešće primarne glavobolje su: tenziona glavobolja, migrena i klaster glavobolja.Glavobolja tenzionog tipa je tipično obostrana, kvaliteta pritiska ili stezanja, blagog do umjerenog intenziteta koja traja više minuta ili dana (od 30 minuta do 7 dana), bol se ne pojačava pri uobičajenoj fizičkoj aktivnosti (hodanje i li penjanje uz stepenice), nije udružen sa mučninom ali se mogu javiti fotofobija (osjetljivost na svjetlost) ili fonofobija (osjetljivost na zvuk) pojasnila je dr Bulatović.

Za migrenu je karakteristično, kako kaže specijalista, da boli jedna polovina glave. Bol je tipa pulsiranja, umjerenog ili jakog intenziteta, trajanja od četiri do 72 sata, pogoršava se pri rutinskim fizičkim aktivnostima i udružena je sa mučninom, povraćanjem i/ili fotofobijom i fonofobijom.Nekada migreni prethodi aura (prolazni vizuelni, senzorni ili govorni simptomi koji traju manje od 60 minuta i potpuno su reverzibilni).Neki pacijenti imaju i premonitornu fazu koja se događa satima ili danima prije pojave glavobolje i obuhvata hiperaktivnost, hipoaktivnost, depresiju, jaku želju za određenom vrstom hrane, ponavljano zijevanje, zamor i ukočenost i/ili bol u vratu pojašnjava naša sagovornica. Klaster glavobolju karakterišu ataci jednostranog bola, obično u predjelu oko oka uz prisutne autonomne fenomene, crvenilo i suzenje oka, zapušenost nosa i/ili rinoreja, edem kapka, oznojenost i crvenilo lica i čela, osjećaj punoće u uvu, mioza i/ili ptoza, koji su jednostrani na istoj strani gdje je i glavobolja, uz osjećaj uznemirenosti ili agitacije. Tipično se javljau uzrastu od 20 do 40 godina sa atacima bola koji su trajanja od 15 do 180 minuta.

Od najvećeg značaja za postavljanje dijagnoze glavobolje je dobro uzeta anamneza i fizikalni pregled koji su dovoljni da se postavi dijagnoza migrene i tenzione glavobolje.Često, ali ne i obavezno primjenjivane dijagnostičke procedure su: biohemijske i analize krvne slike, oftalmološki pregled, EEG, kolor dopler ispitivanje krvnih sudova vrata i mozga, CT, NMR glave i krvnih sudova, analiza cerebrospinalne tečnosti – kazala je dr Bulatović. Na vrijeme i ispravno prepoznata i adekvatno dijagnostikovana i liječena glavobolja značajno smanjuje rizik po zdravlje pacijenata, a takođe i poboljšava kvalitet života oboljelih.

Izvor: Dnevne novine Dan

Glavobolja – bolest za sebe ili simptom ozbiljnog oboljenja