Direktorica Opšte bolnice „Danilo I“ na Cetinju Sonja Radojičić kazala je u razgovoru za „Dan“ da postoji realna potreba za nabavkom rendgen aparata i savremenih ultrazvučnih aparata za potrebe kardiologije, ginekologije i radiologije, kao i opremanje biohemijske i patohistološke laboratorije. Ona ističe da bilježe rast broja pacijenata, te da su u prethodnoj godini obavili više od 26.000 specijalističkih pregleda.

Radojičić najavljuje nabavku nove opreme koja bi umnogome unaprijedila dijagnostičke procedure u toj ustanovi.

– U ovoj godini ljekari naše ustanove koji su već godinama na edukaciji završiće specijalizacije iz oblasti epidemiologije, patologije, neurologije, dermatovenerologije, anestezije i ginekologije, a u narednih nekoliko godina vratiće se specijalisti iz oblasti radiologije, infektologije, oftalmologije,

anestezije i biohemije. Očekujemo saglasnost resornog Ministarstva zdravlja za potrebne specijalizacije iz oblasti hirurgije, interne medicine, anestezije i otorinolaringologije zbog postojeće starosne strukture na tim odjeljenjima, kako bi se kadar na vrijeme edukovao do odlaska ljekara u penziju. Postignuti rezultati na nivou prethodne godine su veoma dobri, tako da smo imali povećanje broja porođaja, povećanje broja operacija, kao i svih specijalističkih pregleda. Ukupan broj specijalističkih pregleda je iznosio 26.729. Kroz urgentne prijemne ambulante pregledano je 10.226 pacijenata – ističe Radojičić.

Ona objašnjava da je proces unapređenja uslova i nabavke nove opereme i aparature dugotrajan i iziskuje višegodišnja ulaganja.

– Moram zaista napomenuti da imamo uspješnu saradnju i potpuno

razumijevanje od strane Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, pa je u skladu sa petogodišnjim porogramom za našu ustanovu realizovana nabavka četiri (od planiranih šest) nova

medicinska aparata u vrijednost oko 90.000 eura. Opredijeljenim sredstvima prošle godine smo obezbijedili dio medicinske opreme za ORL, laboratoriju, pedijatriju i ginekologiju i urađena je rekonstrukcija operacionog bloga u kojem su ugrađeni novi Hepa filteri i ventilatori. Ukupna vrijednost navedenih ulaganja iznosi oko 20.000 eura. Tokom prošle godine donacijom CEDIS-a nabavljen je novi operacion sto (MEERA) ukupne vrijednosti 35.000 eura – navodi Radojičić.

Radojičić kaže da iako se veliki broj građana iz Podgorice i sa primorja liječi u toj zdravstvenoj ustanovi, sa postojećim kadrom i novcem uspijevaju svima da pruže zdravstvenu pomoć.

– Sa postojećim kadrom i opredijeljenim sredstvima nastojimo pružiti najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu svim osiguranicima – istakla je Radojičić.

Na pitanje da li planiraju proširenje te ustanove s obzirom na porast broja pacijenata, navodi da imaju namjeravu da uvećaju dijagnostičke kapacitete.

– U planu je proširenje prostornih kapaciteta za potrebe dijagnostike (smještaj skenera i histopatološke laboratorije), kao i prostora za specijalističke ambulante koje su već godinama smještene u prostorijama susjednog Doma zdravlja. U ovoj godini očekujemo uspješnu realizaciju donatorskog projekta Rotari kluba Budva putem kojeg bi ponovili veliki dio medicinske opreme na odjeljenjima pedijatrije, ginekologije i hirurgije – navodi Radojičić.

Ona je nedavno kazala da ustanova insistira već dugi niz godina na rekonstrukciji zgrade nekadašnje Dječije bolnice, što bi bilo veoma važno za Cetinje.

– Ovaj projekat je davno napravljen, to bi mnogo koštalo i bilo bi od velike pomoći i značaja da se svi uključimo u rješavanje problema stare Dječije bolnice. Projekat je zamišljen na taj način da imamo miniurgentni blok, polikliniku sa specijalističkim ambulantama i prostor za laboratorijske analize. Tu bi se mogla smjestiti i radiološka dijagnostika, jer je ovo jedina bolnica koja, nažalost, nema skener – istakla je Radojičić.

Za godinu 128 vantjelesnih oplodnji

Radojičić navodi da su prošle godini na odjeljenju humane reprodukcije odradili ukupno 128 ciklusa vantjelesne oplodnje IVF tehnologijom sa izuzetnim procentom uspješnosti od 36 odsto.

– Već za prvih pet mjeseci ove godine odrađena su 72 ciklusa. Ukupan broj operacija na nivou bolnice je iznosio 1.648. Broj ginekoloških operacija je bio 215, a ukupan broj porođaja 284. Samo u prvom kvartalu ove godine imamo povećanje skoro za 50 odsto broja porođaja i on iznosi 81 (dok je u prvom kvartalu prošle godine bilo 48 porođaja). U radiološkoj dijagnostici imali smo 11.051 uslugu, a u laboratorijskoj dijagnostici 198.801 – ističe Radojičić.

”Opredijeljenim sredstvima prošle godine smo obezbijedili dio medicinske opreme za ORL, laboratoriju,k pedijatriju i ginekologiju i urađena je rekonstrukcija operacionog bloka

Preuzeto sa DAN

Intervju direktorice za dnevne novine Dan