Vrši se ispravka Javnog  poziva za prodaju osnovnih sredstava – službenih motornih vozila koji je objavljen dana 26.10.2017 godine na web sajtu ustanove i u dnevnom listu „Pobjeda“ i to u dijelu Predmeta prodaje pod stavom tri.

Umjesto „Citroen Jumper CT CG 062 (benzin)“ treba da stoji „Citroen Jumper CT CG -062 (nafta)“.

Svi ostali djelovi javnog poziva ostaju nepromijenjeni.

Ispravka oglasa – tendera