Komsija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari-motornih vozila u vlasništvu JZU OB “Danilo I” Cetinje, putem prikupljanjem ponuda (tender) na osnovu člana  40 Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”,  br. 21/09) i člana 5, 24 i 25  Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 44/10), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka prodaje vozila br: 2757 od 11.07.2017g; Saglasnosti Vlade Crne Gore broj: 07-2907 od 12.10.2017; I Rješenja o formiranju Komsije broj:2758 od 11.07.2017 objavljuje.

Javni poziv za prodaju osnovnih sredstava-službenih motornih vozila putem prikupljanja ponuda (tender)

Cjelokupan tekst poziva možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za prodaju službenih motornih vozila putem prikupljanja ponuda