D I R E K T O R
Mr Sonja Radojičić, Dr sc.

Mr Sonja Radojičić , dr sc., rođena 1967. godine u Prištini. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Prištini  1992. godine. Završila postdiplomske studije na Medicinskom fakultetu u Prištini 1997. godine i stekla akademski naziv magistra medicinskih nauka. Specijlalizaciju iz oblasti interne medicine završila 1999. godine a subspecijalizaciju iz oblasti kardiologije u junu 2009. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dosadašnje radno iskustvo je sticala u zdravstvenim ustanovama u Srbiji i Crnoj Gori (Na kardiologiji Interne klinike Kliničkog centra Priština, asistent na predmetu Interna medicina Medicinskog fakulteta u Prištini, Interno odjejeljenje JZU Opšte bolnice “Danilo I” Cetinje).

Od aprila 2016. godine je direktorica Opšte bolnice “Danilo I” na Cetinju.

Učestvovala na brojnim seminarima i kongersima u okruženju i svijetu, posebno stručne skupove iz oblasti interne medicine i kardiologije.

Redovni je učesnik na Evropskom kongresu kardiologa i Euro EHO i Eho Kardiologije.

Oblasti interesovanja u struci su interna medicina, posebno kardiologija i metabolički poremećaji.

Član je Ljekarske komore Crne Gore od 2004. godine.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Pomoćnik direktora
Dr Dragan Sorat

Dr Sorat Dragan rođen 18.11.1975. godine na Cetinju. Upisao medicinski fakultet oktobra 1994. godine a završio 10.10.2001 godine.

Ljekarski staž obavio u KCCG. Radio kao klinički ljekar na vaskularnoj hirurgiji KCCG. Dobio specijalizaciju iz opšte hirurgije oktobra 2004 godine. Proveo hiruršku obuku u trajanju od 5 godina uz mentorstvo profesora Božine Radevića. Završio specijalizaciju na medicinskom fakultetu u Beogradu 18.01.2010. Upisao doktorske studije 2012 godine.

Bavi se opštom i urgentnom hirurgijom. Operacije: štitasta žlijezda, paratireoidna žlijezda, hirurgije dojke, kolorektalna hirurgija, herniologija trbušnog zida, TES-a hirurgija u lijecenju steriliteta muškarca, laparaskopske operacija žučne kese i operaciju zučnih vodova, hirurgiju proširenih vena na nogama, hirurgija terminala ishemiske bolesti donjih ekstremiteta.

Glavna sestra bolnice
Bosiljka Banović

VMS Bosiljka Banović – glavna sestra bolnice i zaštitnik prava pacijenata. Radno iskustvo u hitnoj medicinskoj pomoći, hiruškom odjeljenju, operacionom bloku – instrumentarka.