Dr. Ivan Ivanović – v.d. direktor

Osnovnu i srednju školu završio na Cetinju. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju iz pedijatrije završio 2008. godine u Beogradu, na Univerzitetskoj Dječijoj Klinici. U periodu od 2001. do 2003. radio kao ljekar opšte medicine u JZU Dom Zdravlja na Cetinju. Od 2003. zaposlen u JZU OB”Danilo I” Cetinje. Od 2015. raspoređen na radno mjesto šefa odsjeka neonatologije. Obavljao funkciju Člana Odbora Direktora JZU OB”Danilo I” od 10. juna 2010 godine. Od avgusta 2022. godine vršilac dužnosti direktora OB”Danilo I” na Cetinju. Oženjen, otac dvoje djece.


Bosiljka Banović – glavna sestra bolnice

Tel:  067 260 332