stara_bolnica
Bolnica „Danilo I“ 1873. godine

Bolnicu ,, Danilo I,, izgradio je Knjaz Nikola 1873.godine, po projektu dr Frilley-a, svog ličnog ljekara. Ime je dobila po Nikolinom predhodniku, Knjazu Danilu. Novac za izgradnju obezbijeđen je prodajom darova donesenih Knjazu na krštenje njegovog prestonaslednika Danila.

Bolnica je počela sa radom 1875.godine, a prvi pacijenti su bili ranjenici iz hercegovačkog ustanka. Bila je kapaciteta 25-30 postelja. Prvi ljekar i upravnik Bolnice bio je dr Valerije Tomić, iz Pučišća na Braču. Bolnica je rekonstruisana i značajno proširena 1912.godine. Od osnivanja do Prvog svjetskog rata, u njoj je liječeno oko 20.000 bolesnika.

Nova zgrada bolnice, u kojoj se i sada radi, izgrađena je 1964.godine. Ista je renovirana nakon zemljotresa, u periodu 1979-1985. Danas bolnica ima 6 odjeljenja i 6 službi, raspolaže sa 100 kreveta.