Ovim putem obavještavamo javnost  da su u Opštoj Bolnici „Danilo I“ oba RTG Aparata već duže vremena u kvaru.  Jedan od decembra mjeseca prošle godine a drugi već desetak dana, tako da će do popravke jednog od aparata osiguranici biti upućivani u druge zdravstvene ustanove radi obavljanja ove dijagnostičke procedure.

Obavještenje