Ovim pravilnikom  uređuje se način pokretanja, sprovođenja i okončanja postupka nabavke male vrijednosti koji će sprovoditi  JZU Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje za nabavku robe i/ili usluga, procijenjene vrijednosti manje od 15.000,00 eura, odnosno za nabavku radova procijenjene vrijednosti manje od 30.000,00 eura za koju se ne primjenjuje neki od postupaka javne nabavke iz člana 20  Zakonom o javnim nabavkama.

Pravilnik možete pogledati ovdje.

Pravilnik o nabavkama male vrijednosti