SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Povodom teksta objavljenog u Dnevnim novinama pod naslovom” Trudnica sa Cetinja traži odgovornost ljekara bolnice Danilo I’’ menadžment Opšte bolnice Cetinje želi da informiše javnost o preduzetim  aktivnostima u postupku liječenja pacijentkinje Marije Ražnatović.

Prvog septembra obavila sam razgovor sa gospodinom Božidarom Šofrancem (suprugom pacijentkinje) i odmah nakon što me isti lično upoznao sa svojim problemom, od svih ljekara koji su učestvovali u liječenju pacijentkinje Ražnatović zatražila  sam pisano izjašnjenje.

Po ovom pitanju Komisija za kontrolu kvaliteta se već jednom sastala i upoznala sa problemom. Komisiji je proslijeđena komplenta medicinska dokumentacija dobijena od strane supruga Božidara Šofranca, a ista dokumentacija kompletirana je i dokumentacijom proslijeđenom od strane Ministarstva zdravlja.

Očekujem hitnost u izjašnjavanju ljekara koji su učestvovali u liječenju pacijentkinje, Komisije za kontrolu kvaliteta, odnosno utvrđivanje svih činjenica u predmetnom slučaju, nakon čega, ako se navodi iz pritužbe pokažu kao tačni i istiniti, mi ćemo kao odgovoran menadžement ustanove u okviru svojih nadležnosti preduzeti sve mjere za sankcionisanje ljekara u slučaju utvrđenih propusta.

Direktor

Dr. Sonja Radojičić, mr sci.

Saopštenje pdf. format

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE