06.05.2022

Medicinska sestra/tehničar na odsjeku hirurgije

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Cetinje

OPIS POSLA

Datum oglasa

06/05/2022

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

Medicinska sestra/tehničar na odsjeku hirurgije

Radno iskustvo

Položen stručni – pripravnički ispit

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

8

Naziv zanimanja

Medicinski tehničar (IV SSS)

Broj prijave

202062200101

Broj izvršilaca

2

Vještine

Zanimanja

Medicinski tehničar (IV SSS)
Viša medicinska sestra – viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)
Stepen bachelor – Diplomirana visoka medicinska sestra

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax

041/231-336

18.03.2022

radnik/ca u vešeraju

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I Cetinje

18/03/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa 18/03/2022

Poslodavac J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština CETINJE

Naziv radnog mjesta

radnik/ca u vešeraju

Radno iskustvo

Bez obzira na radno iskustvo

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Privremeni i povremeni poslovi

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Raspored radnog vremena

Ostalo

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

7

Naziv zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

Broj prijave 202062200062

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)
SŠS-IV

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax

041/231-336

16.03.2022

POMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI

Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo

Mjesto rada: Cetinje

Dužina zaposlenja: Privremeni i povremeni poslovi

Rok trajanje: 0 mjeseci i 30 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

3

Naziv zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

Broj prijave

202062200061

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax

041/231-336

13.02.2022

Radnica na održavanju čistoće

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Cetinje

11/02/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa

11/02/2022

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

Radnica na održavanju čistoće

Radno iskustvo

Bez obzira na radno iskustvo

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na određeno vrijeme

Rok trajanje

12 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Radni mjesečni broj sati

40

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Probni rad

3

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

7

Naziv zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

Broj prijave

202062200024

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax

041/231-336

14.01.2022

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR NA ODJELJENJU HIRURGIJE

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Cetinje

14/01/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa

14/01/2022

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR NA ODJELJENJU HIRURGIJE

Radno iskustvo

Položen stručni – pripravnički ispit

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

10

Naziv zanimanja

Medicinska sestra

Broj prijave

202062200004

Broj izvršilaca

3

Vještine

Zanimanja

Medicinska sestra
Viša medicinska sestra – viši medicinski tehničar (VI/1 SSS)
VSS

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax

041/231-336

14.01.2022

LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ INTERNE MEDICINE

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Cetinje

14/01/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa

14/01/2022

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

LJEKAR/KA NA SPECIJALIZACIJI IZ INTERNE MEDICINE

Radno iskustvo

Položen stručni – pripravnički ispit

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

15

Napomena

ZU Opšta Bolnica „Danilo I “ raspisuje: JAVNI KONKURS za dodjelu specijalizacije za potrebe ZU OB „Danilo I“ Cetinje 1) INTERNA MEDICINA ……………………………………..1 specijalizacija Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uslove: Ø Završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa okvira kvalifikacije; Ø Položen stručni ispit. Ø Najmanje jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita Ø Opstu zdravstvenu sposobnost. Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta: Ø Prijavu na Javni konkurs ; Ø Dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivo kvalifikacije ; Ø Dokaz o položenom stručnom ispitu; Ø Dokaz o dužini radnog odnosa (minimum jedna godina) Ø Licencu za rad Ø Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; Ø Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom; Ø Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija; Ø Dokaz o dužini studiranja; Ø Dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski,ruski, francuski, njemački, italijanski) o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove ; Ø Dokaz o crnogorskom državljanstvu; Ø Kandidatu koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom (roditeljsko odsusutvo, duža bolest ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog ustanove u kojoj je studirao) bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza ( Rješenje Fakulteta ili upisano vrijeme mirovanja studija u indeksu) Rok za prijavu na konkurs je 15. dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata vršiće se prema Pravilniku o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (Sl.list CG br.22/16). Odluka će se objaviti na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove, i dostaviće se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u roku od sedam dana od dana donošenja odluke. Kandidati koji su se prijavili za odobravanje specijalizacije, a koji nijesu izabrani mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata kome je odobrena specijalizacija u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odobravanju specijalizacije. Odluku o odobravanju specijalizacije saglasno Zakonu donosi Direktor , u roku od sedam (7) dana od dana prijema Rang liste kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi. Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: JZU OB DANILO I ul , Vuka Mićunovića bb. 81250 CETINE ili neposredno na arhivi sa naznakom prijava na konkurs za specijalizaciju Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Naziv zanimanja

Doktor medicine (VII/1 SSS)

Broj prijave

202062200002

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax

041/231-336

14.01.2022

LJEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Cetinje

14/01/2022

OPIS POSLA

Datum oglasa

14/01/2022

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

LJEKAR NA SPECIJALIZACIJI IZ ANESTEZIOLOGIJE SA REANIMATOLOGIJOM

Radno iskustvo

Položen stručni – pripravnički ispit

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

15

Napomena

ZU Opšta Bolnica „Danilo I “ raspisuje: JAVNI KONKURS za dodjelu specijalizacije za potrebe ZU OB „Danilo I“ Cetinje 1) ANESTEZIOLOGIJA SA REANIMATOLOGIJOM 1 specijalizacije Na konkurs se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uslove: Ø Završen Medicinski fakultet sa kvalifikacijom VII nivoa okvira kvalifikacije; Ø Položen stručni ispit. Ø Najmanje jedna godina radnog iskustva nakon položenog stručnog ispita Ø Opstu zdravstvenu sposobnost. Kandidati su dužni dostaviti sljedeća dokumenta: Ø Prijavu na Javni konkurs ; Ø Dokaz o završenim studijama na Medicinskom fakultetu ili nostrifikovanu diplomu stečenu na stranom fakultetu, VII nivo kvalifikacije ; Ø Dokaz o položenom stručnom ispitu; Ø Dokaz o dužini radnog odnosa (minimum jedna godina) Ø Licencu za rad Ø Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; Ø Dokaz o uspjehu na studijama izražen prosječnom ocjenom; Ø Dokaz o uspjehu iz predmeta iz oblasti za koju se dodjeljuje specijalizacija; Ø Dokaz o dužini studiranja; Ø Dokaz o poznavanju stranog jezika (engleski,ruski, francuski, njemački, italijanski) o čemu se dostavlja dokaz nadležne visokoškolske ustanove ; Ø Dokaz o crnogorskom državljanstvu; Ø Kandidatu koji je duže studirao od roka utvrđenog obrazovnim programom (roditeljsko odsusutvo, duža bolest ili upućivanje na stručnu praksu, odnosno usavršavanje od strane nadležnog ustanove u kojoj je studirao) bodovi se neće oduzimati, uz obavezu podnošenja odgovarajućeg dokaza ( Rješenje Fakulteta ili upisano vrijeme mirovanja studija u indeksu) Rok za prijavu na konkurs je 15. dana od dana objavljivanja. Izbor kandidata vršiće se prema Pravilniku o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi (Sl.list CG br.22/16). Odluka će se objaviti na oglasnoj tabli zdravstvene ustanove, i dostaviće se svim kandidatima koji su se prijavili na javni konkurs u roku od sedam dana od dana donošenja odluke. Kandidati koji su se prijavili za odobravanje specijalizacije, a koji nijesu izabrani mogu izvršiti uvid u svoju i dokumentaciju kandidata kome je odobrena specijalizacija u roku od 15 dana od dana prijema odluke o odobravanju specijalizacije. Odluku o odobravanju specijalizacije saglasno Zakonu donosi Direktor , u roku od sedam (7) dana od dana prijema Rang liste kandidata, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi. Prijave sa dokazima dostaviti na adresu: JZU OB DANILO I ul , Vuka Mićunovića bb. 81250 CETINE ili neposredno na arhivi sa naznakom prijava na konkurs za specijalizaciju Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Naziv zanimanja

Doktor medicine (VII/1 SSS)

Broj prijave

202062200003

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Doktor medicine (VII/1 SSS)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax

041/231-336

17.12.2021

Doktor/ica specijalista interne medicine

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I Cetinje

20/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa

20/12/2021

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

Doktor/ica specijalista interne medicine

Radno iskustvo

Položen stručni – pripravnički ispit

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Radni mjesečni broj sati

40

Raspored radnog vremena

Ostalo

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

3

Naziv zanimanja

Specijalista interne medicine

Broj prijave

202062100248

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Specijalista interne medicine

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax 041/231-336

17.12.2021

Doktor/ica specijalista otorinolaringologije

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I Cetinje

20/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa

20/12/2021

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

Doktor/ica specijalista otorinolaringologije

Radno iskustvo

Položen stručni – pripravnički ispit

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Radni mjesečni broj sati

40

Raspored radnog vremena

Ostalo

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

3

Naziv zanimanja

Specijalista otorinolaringologije

Broj prijave

202062100247

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Specijalista otorinolaringologije

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax 041/231-336

17.12.2021

Pomoćni radnik/ca u kuhinji

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Cetinje

17/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa

17/12/2021

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

Pomoćni radnik/ca u kuhinji

Radno iskustvo

Bez obzira na radno iskustvo

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Privremeni i povremeni poslovi

Rok trajanje

0 mjeseci i 30 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Radni mjesečni broj sati

40

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

5

Naziv zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

Broj prijave

202062100246

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon

041/230-441, 041/231-336

Fax 041/231-336

14.12.2021

POMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI I SERVISU HRANE

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Cetinje

13/12/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa

13/12/2021

Poslodavac

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA ,,DANILO I

Adresa

VUKA MIĆUNOVIĆA B.B.

Opština

CETINJE

Naziv radnog mjesta

POMOĆNI/A RADNIK/ICA U KUHINJI I SERVISU HRANE

Radno iskustvo

Bez obzira na radno iskustvo

Mjesto rada

Cetinje

Dužina zaposlenja

Na neodređeno vrijeme

Rok trajanje

0 mjeseci i 0 dana

Radno mjesto

Upražnjeno

Radno vrijeme

Puno

Radni mjesečni broj sati

40

Raspored radnog vremena

Rad u smjenama

Smještaj

Nije obezbijeđen

Tip prijave

Oglas

Rok prijave

10

Naziv zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

Broj prijave

202062100245

Broj izvršilaca

1

Vještine

Zanimanja

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon/fax: 041/230-441, 041/231-336

08.12.2021

JZU OPŠTA BOLNICA “DANILO I” CETINJE, na osnovu člana 74 Zakona o zdravstvenoj zaštiti(“Sl. List CG” BR. 3/16, 39/16,002/17,082/20 I 008/21) raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE OPŠTA BOLNICA “DANILO I” CETINJE – NA PERIOD OD ČETIRI GODINE

Prijavu na javni konkurs može podnijeti lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, ispunjava I sledeće posebne uslove:

-Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 300(CSPK) kredita

-VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-Fakultet iz oblasti medicine

-5 godina radnog iskustva

  ili

-Visoko obrazovanje u obimu od najmanje 240(CSPK)kredita

-VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja

-Pravni ili ekonomski fakultet

-5 godina radnog iskustva

Uz prijavu kandidati dostavljaju radnu biografiju (CV) I sledeće dokaze:

  1. O stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja (diploma)
  2. O položenom stručnom ispitu
  3. O radnom iskustvu
  4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne void krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti uslova koji se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji, kandidati su dužni dostaviti i Program rada i razvoja zdravstvene ustanove, za mandatni period.

Prijave sa dokazima podnose se Ministarstvu zdravlja u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs za izbor direktora JZU OB “Danilo I”, dostavljaju se neposredno na arhivi Ministarstva zdravlja Crne Gore ili poštom na adresu Rimski trg br.46 Podgorica.

Imenovanje kandidata obaviće se u roku od 20 dana od dana završetka javnog konkursa.

01.12.2021

JZU OB „Danilo I“ oglašava potrebu za:

RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE, 1 izvršioc na određeno vrijeme

Uslovi za prijavljivanje:

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

Puno radno vrijeme.

Rad u smjenama

Bez obzira na radno iskustvo

Rok za prijavljivanje: 7 dana

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

Crnogorsko državljanstvo

Punoljetstvo

Zdravstvena sposobnost

Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja

Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)

Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore

Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima

  • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

08.11.2021

JZU OB „Danilo I“oglašava potrebu za:

RADNICA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE, 2 izvršioca na određeno vrijeme

Uslovi za prijavljivanje:

Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)

Puno radno vrijeme.

Rad u smjenama

Bez obzira na radno iskustvo

Rok za prijavljivanje: 7 dana

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

Crnogorsko državljanstvo

Punoljetstvo

Zdravstvena sposobnost

Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja

Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)

Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore

Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta

Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima

Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.

13.09.2021

JZU OB „Danilo I“
oglašava potrebu za:

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Puno radno vrijeme, položen stručni-pripravnički ispit.

Uslovi za prijavljivanje:

Medicinska sestra/tehničar (IV SSS)
Viša medicinska sestra/tehničar (VI/1)
VSS

Rok za prijavljivanje: 5 dana

17.08.2021 Javni konkurs za dodjelu specijalizacija za potrebe  ZU OB „Danilo I“ Cetinje

12.07.2021 Javni konkurs za dodjelu specijalizacija za potrebe  ZU OB „Danilo I“ Cetinje