Dopunski rad – januar 2024

– dr Selma Đurbuzović Ramović, spec.ginekologije i akušerstva perinatolog – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Ana Bogdanović, spec.ginekologije i akušerstva – JZU Dom zdravlja Cetinja;

– dr Tamara Jevšnik, spec.ginekologije i akušerstva – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Ivan Ivanović, spec.pedijatrije – PZU ,,Vulekovič,, Podgorica;

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – PZU ,Vuleković,, Podgorica;

– Predarg Kapičić (VSS) – JZU Dom zdravlja Bar;

– Marina Marković, med.sestra – PZU ,,Vuleković,, Podgorica;

– dr Lela Pejović, spec.kliničke biohemije – JZU Dom zdrvalja Budva;

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – PZU ,,Milmedika,, Podgorica;

– dr Danijela Latković, spec.radiologije – PZU ,,Milmedika,, Podgorica

Dopunski rad – decembar 2023

– dr Nevenka Nišavić, spec.infektologije – JZU Klinički centar Crne Gore Podgorica;

– dr Iva Tomašević, spec.oftalmologije – JZU Klinički centar Crne Gore Podgorica;

– dr Antonia Matijević, spec.oftalmologije – JZU Klinički centar Crne Gore Podgorica;

– dr Suzana Ivanović, spec.internista-endokrinolog – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– dr Maja Jovanović, spec.otorinolaringologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Vladimir Pavićević, spec.otorinolaringologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Ana Bogdanović, spec.ginekologije i akušerastva – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva;

– dr Marija Milašević, spec.kliničke biohemije – JZU Dom zdravlja Budva

Dopunski rad – novembar 2023

– dr Nataša Jušković, subspec.gastroenterologije – ZU Dnevna bolnica ,, dr Zejnilović,, Bar;

– Ivan Perišić, rtg tehničar – PZU ,, Moj lab,, Budva.

Dopunski rad – oktobar 2023

– dr Jelena Ivanović, spec.radiologije – JZU Dom zdravlja Budva;

– dr Jelena Bojanić, spec.radiologije – JZU Dom zdrvalja Cetinje;

– Predrag Kapičić ( VSS), Glavni laborant – JZU Dom zdravlja Budva;

– dr Aleksandra Laković Tatar, spec.radiologije – PZU ,, Smart Med,, Podgorica i Kotor

Dopunski rad – septembar 2023

– dr Maja Jovanović, spec.otorinolaringologije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– Zorica Vukotić, laborant – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Rajka Cimeša, laborant – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Predrag Kapičić VSS – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Mirjana Vukotić, laborant – JZU Dom zdrvalja Cetinje;

– Milomirka Ražnatović , laborant – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Lela Pejović, spec.kliničke biohemije – JZU Dom zdrvalja Cetinje;

– Andrija Đurović, laborant – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Jelena Ivanović, spec.radiologije – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– dr Iva Tomašević, spec.oftalmologije – JZU Dom zdrvalja Cetinje;

– dr Antonia Matijević , spec.oftalmologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Marina Marković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Ivan Ivanović, spec.pedijatrije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Danijela Stanković, laborant – JZU Dom zdrvalja Cetinje;

– dr Sanja Vujanović, spec.dermatoveneroilogije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– dr Zdenka Koturović, subspec.fertiliteta i steriliteta – PZU ,, Moj lab,, Podgorica;

– dr Milenko Tadić, spec,anesteziologije sa reanimatologijom – PZU ,, Moj lab,, Podgorica;

– Valentina Jovićević, med.sestra – PZU ,, Moj lab,, Budva;

– Radmila Pravilović VSS med.sestra – PZU ,, Moj lab,, Budva;

– Aleksandra Bošković, anestetičar – PZU ,, Moj lab,, Podgorica;

– dr Suzana Ivanović, subspec.endokrinologije – PZU ,, Milmedika,, Nikšić;

– Stevan Ražnatović, med.tehničar – Specijalna bolnica ,, Codra,, Podgorica;

– Filip Boljević, instrumentar – PZU ,, Moj lab,, Podgorica;

– dr Vladimir Pavićević, spec.otorinolaringologije – PZU ,, dr Jaćimović., Podgorica;

– Anđela Đurišić, med.sestra – PZU ,, Natal,, Podgorica;

– Marko Bogdan , instrumentar – PZU ,, Moj lab,, Podgorica;

– dr Aleksandra Laković Tatar, spec.otorinolaringologije – JZU Dom zdravlja Cetinje.

Dopunski rad – avgust 2023

– dr Jelena Ivanović, spec.radiologije – PZU ,, Konzilijum,, Podgorica;

– Jovana Banović, med.sestra – PZU ,, Moj Lab,, Podgorica;

– Spasenija Đukonović, VSS med.sestra – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– Predrag Kapičić VSS – JZU Dom zdrvalja Tivat;

– Vladan Đukanović, vozač – ,, GM company,, Budva;

– Nikola Vušurović, obračunski radnik, blagajnik – ,, GM company,, Budva;

– dr Suzana Ivanović, internista-endokrinolog – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Suzana Ratković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Kosara Mijušković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Vjera Lješković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Nikola Vušurović, obračunski radnik, blagajnik – ,, Komunalno ,, Cetinje;

– dr Predrag Jovović, spec.ginekologije i akušerstva – PZU ,, Moj Lab,, Budva;

– dr Ivan Gazivoda , spec.anesteziologije sa reanimatologijom – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva;

– dr Milenko Tadić , spec.anesteziologije sa reanimatologijom – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva;

– Dejan Tatar, anestetičar – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva;

– Boris Kojičić, anestetičar – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva

Dopunski rad – jul 2023

– dr Željko Lazović, subspec. fertiliteta i steriliteta – PZU ,, Natal,, – Podgorica;

– Branka Radonjić, med.sestra – PZU ,, Svjetlost,, Budva;

– dr Željko Lazović, subspec.fertiliteta i steriliteta – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva;

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– dr Ivan Ivanović, spec.pedijatrije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– dr Nevenka Nišavić, spec.infektologije – Klinički centar CG;

– Ivan Perišić, RTG tehničar – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Danijela Latković, spec.radiologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

dr Jelena Ivanović, spec.radiologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– dr Danijela Latković, spec.radiologije – PZU ,, Milmedika,, Budva.

Dopunski rad – jun 2023

– dr Antonia Matijević, spec.oftalmologije- Klinički centar CG Podgroica;

– dr Iva Tomašević. spec.oftalmologije – Klinički centar CG Podgorica;

– dr Marija Milašević, spec.kliničke biohemije – JZU Dom zdravlja Budva;

– dr Suzana Ivanović, spec.internista endokrinolog- PZU ,, Milmedika,, Budva;

– dr Vladimir Pavićević, spec.otorinolaringologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Maja Jovićević, spec.otorinolaringologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Jelena Bojanić, spec.radiologije – JZU Dom zdravlja Budva;

– dr Maja Jovanović, spec.otorinolaringologije – PZU ,, Milmedika,, Nikšić;

– Predrag Kapičić VSS – JZU Dom zdravlja Bar

Dopunski rad – maj 2023

– Ivan Perišić, rtg tehničar – PZU ,, Moj lab,, Budva;

– Marko Bogdan, med.tehničar- instrumentar – PZU ,, Codra ,, Podgorica

Dopunski rad – april 2023

– dr Selma Đurbuzović Ramović, spec.ginekologije i akušerstva – PZU  ,, SmartMed,, Podgorica;

– Predarag Kapičić ( VSS) – JZU Dom zdravlja Budva;

– dr Milenko Tadić, spec.anesteziologije sa reanimatologijom – PZU ,, Milmedika,, Nikšić;

– Sandra Ojdanić (SMŠ) med.sestra – PZU ,, Mojlab,, Cetinje;

– dr Nataša Jušković, subspec.gastroenterologije – PZU ,, Zejnilović,, Bar;

Dopunski rad – mart 2023

– Miloš Borozan, med.tehničar – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– dr Dragan Sorat, spec.opšte hirurgije – PZU ,, Milmedika,, Nikšić;

– dr Dragan Sorat, spec.opšte hirurgije – PZU ,, Normedica,, Herceg Novi;

– dr Lela Pejović, spec.kliničke biohemje – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Andrija Đurović, laborant- JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Zorica Vukotić, laborant- JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Milomirka Ražnatović, laborant- JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Mirjana Vukotić, laborant- JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Rajka Cimeša, laborant – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Predrag Kapičić ( VSS) – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Zdenka Koturović, subspec.fertiliteta i steriliteta – PZU ,, MojLab,, Podgorica;

– dr Jelena Ivanović, spec.radiologije – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Ivan Ivanović, spec. pedijatrije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Sanja Vujanović, spec.dermatovenerologije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– Jovanka Ivanović (VMŠ) med.sestra – Srednja stručna mješovita škola Cetinje;

– Ivana V Marković (VSS) med.sestra –  Srednja stručna mješovita škola Cetinje;

– Bosiljka Banović (VSS) med.sestra – Srednja stručna mješovita škola Cetinje;

– Spasenija Đukanović (VSS) med.sestra – Srednja stručna mješovita škola Cetinje;

– dr Iva Tomašević, spec.oftalmologije – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Antonia Matijević, spec.oftalmologije – JZU Dom zdrvalja Cetinje;

– Marina Marković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Jelena Ivanović, spec.radiologije – JZU Dom zdravlja Budva;

– dr Nataša Jušković, subspec.gastroenterologije –  Srednja stručna mješovita škola Cetinje;

– Milica Borozan, laborant- JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Danijela Stanković, laborant- JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Nikola Vušurović ( SSS) – ,, Komunalno,, doo Cetinje;

– dr Vladimir Pavićević, spec.otorinolaringologije – PZU ,,dr  Jaćimović,, Podgorica;

– dr Ana Bogdanović, spec.ginekologije i akušerstva – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva;

– Filip Boljević, med.tehničar – PZU ,, Milmedika,, Nikšić;

– Anđela Đurišić, med.sestra – PZU ,, Natal,, Podgorica;

– dr Miroljub Todorović, spec.otorinolaringologije- JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Aleksandra Laković Tatar, spec.otorinolaringologije- JZU Dom zdravlja Cetinje;

Dopunski rad – februar 2023

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– dr Danijela Latković, spec.radiologije- PZU ,, Milmedika,, Budva;

– Jovana Banović , med.sestra – PZU ,, Moj Lab,, Podgorica;

– Spasenija Đukanović VSS med.sestra – PZU ,, Milmedika,, Budva;

– Bojana Jovićević, med.sestra – Stomatološka ordinacija ,, Dens,, Cetinje;

– Predrag Kapičić VSS laborant – JZU Dom zdravlja Tivat;

– dr Suzana Ivanović, spec. internista endokrinolog – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Kosara Mijušković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Suzana Ivanović, spec.internista endokrinolog – PZU ,,Milmedika,, Nikšić;

– Suzana Ratković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– Vjera Lješković, med.sestra – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Maja Jovanović, spec.otorinolaringologije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– dr Jelena Bojanić, spec.radiologije – JZU Dom zdravlja – Cetinje.

Dopunski rad – januar 2023

– dr Marija Milašević, spec.kliničke biohemije – JZU Dom zdravlja Budva;

– dr Ivan Ivanović, spec. pedijatrije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– dr Đuro Latković, spec.pedijatrije – PZU ,, Vuleković,, Podgorica;

– dr Zoran Vujačić, spec.interne medicine – JZU Dom zdravlja Cetinje;

– dr Jelena Ivanović, spec.radiologije – PZU Poliklinika ,, Konzilijum,, Podgorica;

– Ivan Perišić, rtg tehničar – JZU Dom zdravlja  Cetinje;

– Boris Kojičić, anestetičar – PZU ,, Humana reprodukcija ,, Budva;

– dr Ivan Gazivoda, spec.anesteziologije sa reanimatologijom – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva;

– Dejan Tatar, anestetičar – PZU ,, Humana reprodukcija,, Budva