Kontakt

Adresa

Vuka Mićunovića bb, 81250 Cetinje

Telefon

+382 41 231 336

Email

bolnicact@t-com.me

Kontakti brojevi:

Centrala 041 231 336 fax 041 231 336
 1. Odjeljenje hirurgije sa operacionim blokom / 041 231 012
 2. Odjeljenje interne medicine / 041 231 340
 3. Odjeljenje pedijatrije / 041 231 114
 4. Odjeljenje ginekologije i akušerstva sa porođajnom salom / 041 231 111
 5. Odjeljenje za humanu reprodukciju – zakazivanje svakim radnim danom od 7h do 14h na broj 041 232 690
 6. Odjeljenje za orl / 041 234 064
 7. Služba anestezije i reanimacije (jed.intenzivnog liječenja)
 8. Služba laboratorijske dijagnostike / 041 231 542
 9. Služba radiološke dijagnostike / 041 231 349
 10. Služba medicinskog snabdijevanja (apoteka) / 041 231 336 lokal 16
 11. Menadžment i administartivno-tehnički poslovi / tel 041 230 441
 12. Zaštitnik prava pacijenata: VMS Bosiljka Banović 041 241 752