Ugovor lož ulje

Ugovor – nabavka kancelarijskog materijala

Ugovor potrošni medicinski materijal za humanu reprodukciju

Ugovor mobilna telefonija

Ugovor – testovi za biohemijsku dijagnostiku

Ugovor – potrošni medicinski materijal za humanu reprodukciju

Ugovor – hormoni i tumor markeri

Ugovor – instrumenti za ORL ambulantu i operacionu salu

Ugovor – lož ulje

Ugovor – hleb i hlebni proizvodi

Odluka o izboru najpovoljnije ponude – medicinski gas – kiseonik

Ugovor – nabavka medijuma za Humanu reprodukciju

Ugovor o osiguranju lica

Ugovor o osiguranju imovine

Odluka o izboru najpovoljnije ponude – potrošni medicinski materijal za Humanu reprodukciju

Ugovor o javnoj nabavci hormona i tumor markera

05.10.2021. Jednostavna nabavka – Osiguranje imovine

05.10.2021. Jednostavna nabavka – Osiguranje zaposlenih lica

23.09.2021. Potrošni medicinski materijal za humanu reprodukciju

09.09.2021. Jednostavna nabavka – IVF medijumi za Humanu reprodukciju

Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

Plan nabavki malih vrijednosti