Prva državna bolnica u crnoj gori 1873 – 2023

Kontakt telefon:

+382 41 230 441

Email:

bolnicact@t-com.me

Liste čekanja

U opštoj bolnici “Danilo I” trenutno nema listi čekanja