Donacijom firme Ideas & Solution’s Team d.o.o., nakon više godina uradiće se promjena dotrajale drvenarije, promijeniti plafoni i podovi, renovirati par kupatila i okrečiti odjeljenje Pedijatrije i odsjek Akušerstva na odeljenju Ginekologije. Tako da u cetinjskoj bolnici, zahvaljujući vrijednim donacijama, nastavljamo sa radom na obezbjeđivanju boljih uslova za rad zaposlenih i adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene usluge našim osiguranicima – izjavila je za RTV Cetinje direktorka Opšte bolnice „Danilo I“ dr Sonja Radojičić.

Na početku godine, u jeku epidemije Covid-19, donacijom našeg višegodišnjeg saradnika i prijatelja- Firme Osmi red, dobili smo novi respirator marke Hamilton, čemu smo se posebno obradovali jer je pomoć došla u pravi čas, kada se u cetinjskoj bolnici tražilo mjesto više za smještaj pacijenata sa komplikacijama Covid infekcije. Nekako u isto vrijeme, dok je epidemija trajala i dok smo neumorno radili u crvenoj zoni, priveli smo kraju tender i instalirali novi rtg aparat sa renoviranim prostorom za njegovu postavku. Novac za novi rtg aparat je opet obezbijeđen vrijednom donacijom našeg sugrađanina koji uspješno živi i radi u insotranstvu, gospodina Iva Đukanovića kao i dijelom novca Fonda za zdravstveno osiguranje – objasnila je Radojičić.

Početak epidemije u martu prošle godine, cetinjska bolnica je, prema njenim riječima, dočekala bez mogućnosti rtg dijagnostike jer je jedini rtg aparat bio u kvaru, a dolazak servisera iz inostranstva, kako objašnjava, nije bio moguć zbog situacije u kojoj se region nalazio. Danas, cetinjska bolnica ima 3 rtg aparata – jedan mobilni – donacija Prijestonice, pomenuti novi rtg aparat i reparirani stari rtg aparat smješten u Domu zdravlja. Dr Radojičić u razgovoru za RTV Cetinje ističe da su ponosni na organizaciju u otežanim uslovima rada i sa tolikim brojem pacijenata tokom cijele godine, jer, kako dodaje, nijesu imali većih problema u radu.

Vrijednim donacijama u posljednjih 5 godina obnovljen je vozni park ustanove, renovirano je Interno odeljenje i Operacione sale sa novim sistemom za ventilaciju i sterilizaciju, zamijenjen dotrajali lift , bolnica je dobila parking, takođe veći dio sanitarnih čvorova je zamijenjen i renoviran, dobar dio medicinske opreme je obnoljen – kako donacijma tako i sredstvima Fonda za zdravstveno osiguranje koji su prepoznali našu potrebu i hitnost u datim momentima, kada smo hitno morali kupiti dva nova anesteziološka aparata – kaže Radojičić.

Prošle godine je, kako naglašava, završen projekat za renoviranja stare bolnice, kojim bi ova zgrada bila privedena namjeni – poliklinika sa specijalističkim ambulantama, salama za mikrohirurgiju, dijagnostički centar za smještaj rtg dijagnostike i skener aparata. Projekat se nalazi na reviziji.

Saglasnošću Ministarstva zdravlja realizovali smo 8 specijalizacija i 2 supspecijalizacije. Nažalost, na insistiranje Ministastva zdravlja, Kliničkog centra Crne Gore i Instituta za javno zdravlje sporazumno smo raskinuli radni odnos ginekologu, radiologu i epidemilogu cetinjske bolnice. U proteklom periodu, na zadovoljstvo nam je što smo uspjeli da isplatimo jubilarne nagrade zaposlenima, koje se nijesu isplaćivale od 2012. godine. Ove godine nijesmo nastavili sa isplatom za 2020. godinu zbog nemanja budžeta – dodaje direkotrka Opšte bolnice „Danilo I“.

Paralelno na radu obezbjeđivanja donacija, a time i boljih uslova za rad, kako ističe dr Radojičić, uspjevali su da izmire redovno obaveze prema dobavljačima. Zastoj u izmirivanju obaveza, kako kaže, napravljen je prošle godine kada su zbog dva dugogodišnja sudska spora morali da isplate 93.000 eura.

Svim učinjenim ipak možemo biti zadovoljni. Posebno što smo adekvatno odgovorili zadatku u liječenju Covid pacijenata, ako se uzme u obzir da naša ustanova na početku epidemije nije planirana za liječenje takvih pacijenata, pa time i najmanje imala finansijske i svake druge pomoći u opremanju za takav rad. Od početka epidemije pružena je zdravstvena usluga svakom pacijentu koji je upućen u našu ustanovu. Kadar je bio raspoložen da da svoj maksimum do kad god to bude trebalo, tako da smo se pokazali kao ozbiljan i značajan dio državnog zdravstvenog sistema, kako u redovnim tako i vanrednim uslovima rada – naglasila je Radojičić.

Ove i narednih godina, kako ističe, prioritet je proširenje stanice za kiseonik i realizacija projekta stare bolnice, nabavka neophodne medicinske opreme uz stalan rad na edukaciji kadra i poboljšanju uslova za liječenje pacijenata cetinjske bolnice.

Povezani članci