Nalazi se na drugom spratu Bolnice i raspolaže sa 18 kreveta. U sklopu odjeljenja postoji Odsjek za oftalmologiju. Godišnje se na odjeljenju uradio oko 400 operacija u opštoj i regionalnoj anesteziji, među kojima prednjače operacije kila prednjeg trbušnog zida beztenzionim metodama – mrežica (oko 250 operacija). Operacije kila se rade i u lokalnoj anesteziji takođe beztenzionim metodama (oko 200 operacija). Pored ovih obavljaju se veoma uspješno laparaskopske operacije žučne kese, štitaste žlijezde, vena i hirurgija dojke. Naši hirurzi rade i hirurgiju debelog crijeva.

Načelnik odjeljenja je Predrag V. Milošević rođen 1963.godine, koji nastavlja tradiciju svoga oca. Medicinski fakultet završio je 1989.godine , a specijalizaciju iz hirurgije 1997. godine. Rukovodi odjeljenjem od 2005.godine.

Hirurški tim čine specijalisti: dr Dragan Sorat, dr Sreten Rajković i dr Mihailo Babović.

Glavna sestra odjeljenja je Stanka Kapa, koja predvodi tim od 7 sestara.

U operacionom bloku radi 5 instrumentarki na čelu sa Glavnom sestrom operacionog bloka Zoricom Glendžom.

Ambulanta radi svakim radnim danom u prizemlju objekta Doma zdravlja.

Na Odsjeku za oftalmologiju radi dr Bojana Mijatović.

Paleta dijagnostičkih pregleda i terapijskih intervencija je široka (VA,TOU,FOU,goniskopije,sondiranje suznih puteva, ultrazvučni pregledi i laserske intervencije).

Kontakt telefon odjeljenja: 041-231-012

Načelnik: 041/231-320

Dr. Predrag Milošević – načelnik

Dr Milošević Predrag, rođen: 21.10.1963. godine na Cetinju. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio u Herceg Novom. Medicinski fakultet završio u Beogradu 1989. godine. Specijalizaciju iz opšte hirurgije završio u Beogradu na Prvoj hiruškoj klinici. Načelnik hiruškog odjeljenja postao je 2005 godine, čime je postao i najmlađi načelnik nekog hiruškog odjeljenja u Crnoj Gori. Autor je knjiga „Akutni bol u trbuhu“ i „Krvarenja koja ugrožavaju život čovjeka“ i koautor knjige sa svojim ocem „Akutna stanja u pomorstvu“. Objavljivao više stručnih radova u časopisima u zemlji i inostranstvu. Usko se bavi hirurgijom hernija beztenzionim metodama, hirurgijom abdomena a najviše bilijarnom i kolorektabilnom hirurgijom.