Odjeljenje pedijatrije nalazi se na trećem spratu bolničke zgrade i raspolaže sa 15 kreveta od kojih 3 pripadaju odsjeku za neonatologiju. Tim od tri pedijatra predvodi Načelnik odjeljenja dr Đuro Latković.

Šef odsjeka neonatologije je dr Ivan Ivanović.

Na odjeljenju radi kao specijalista dr Marina Vujović.

U prijatnom ambijentu i dobro opremljenim radnim prostorijama zbrinjavamo djecu od rođenja pa do 16 godina života. Novorođenu djecu sa prisutnom patologijom zbrinjavamo na odsjeku za neonatologiju, koje je opremljeno  savremenim inkubatorima, foto lampama, infuziomatima itd.

Jako dobra saradnja sa IBD u Podgorici čini veoma dostupnom dijagnostiku i subspecijalističke konsultacije sa kojima oni raspolažu.

Glavna sestra odjeljenja je Spasenija – Paka  Đukanović (VMŠ), koja predvodi tim od 9  stručnih i posvećenih sestra.

Kontakt telefon:

Odjeljenje: 041/231-014

Načelnik: 041/231-322

Dr. Đuro Latković – načelnik

Dr ĐURO LATKOVIĆ, rođen 03.11.1963. god. u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu, a Medicinski fakultet 1991. godine u Beogradu. Kao ljekar opšte prakse, radio je u Kotoru i Tivtu, a od 1993. god. u Domu zdravlja na Cetinju. Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije, za potrebe Doma zdravlja, završio je 2000. godine, gdje radi do 2004. god, kada prelazi na rad u bolnicu „Danilo I“ na dužnost Načelnika odjeljenja.